Generalforsamling

Andelsboligforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år. Andelshaverne modtager besked herom senest 3 uger i forvejen, idet man principielt skal deltage.Kan man imidlertid ikke deltage, kan andelshaveren aflevere en skriftlig fuldmagt til brug for de beslutninger, generalforsamlingen i henhold til de udleverede forslag skal træffe.Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal.Generalforsamlingen er det forum, hvor der kan træffes ændringer i Kronens vedtægter. Andelshaverne kan indstille forslag forinden generalforsamlingen til bestyrelsen, som skriver forslaget ned som punkt på dagsordenen.På generalforsamlingen stemmes der om tre overordnede emner: valg af bestyrelse – eventuelt genvalg – og forslag til vedtægtsændringer samt godkendelse af budget.Hvis mindst ¼ af bestyrelsens medlemmer ønsker det, kan der desuden afholdes ekstraordinære generalforsamlinger.

Dato for næste generalforsamling: 20 februar 2017